Ενέργεια

Ενέργεια


Οι σχάρες της CM καθώς και οι διάφορες δομές και σχετικά εξαρτήματα από ίνες γυαλιού είναι τα πλέον κατάλληλα για τον τομέα της ενέργειας (μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σταθμοί μετατροπής ενέργειας, γραμμές μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, θάλαμοι καύσης, μεταλλάκτες, σταθμοί διανομής ενέργειας, σταθμοί ελέγχου), όπου, λόγω της παρουσίας ηλεκτρισμού, απαιτείται η χρήση μη αγώγιμων υλικών. Τα προϊόντα μας είναι σχεδιασμένα και δοκιμασμένα ώστε να διασφαλίζουν μέγιστη ηλεκτρική μόνωση, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας EN 61340 – 2-3 και IEC 61340-4-5, βάσει των οποίων τα προϊόντα της CM κατατάσσονται ως άριστοι μονωτές (επιφανειακή αντίσταση και ειδική αντίσταση [Rs], αντίσταση και ειδική αντίσταση εγκαρσίου [Rt], αντίσταση και ειδική αντίσταση εδάφους). Για μέγιστη ασφάλεια, διαθέτουμε προϊόντα άριστης πυραντοχής κατασκευασμένα σύμφωνα με τα πρότυπα EN13501, ASTM E84, ASTM D635, DIN 4102 και NFP 92-507. Οι καλυμμένες σχάρες μας είναι ιδανικές για την κάλυψη αγωγών καλωδίων και φρεατίων. Επίσης, διαθέτουμε καλύμματα από FRP με ποικίλες ικανότητες φορτίου, ανάλογα με την τελική χρήση της εγκατάστασης (διέλευση οχημάτων ή πεζών). Την γκάμα των προϊόντων μας συμπληρώνουν οι γωνίες στερέωσης και τα πλαίσια που διαθέτουμε.  και τάφρων, αγωγών ομβρίων (κατά μήκος) και για την κατασκευή μη αγώγιμων επιφανειών διέλευσης πεζών, κλειστών χώρων και διηλεκτρικών συνδέσμων για τη διακοπή της ηλεκτρικής συνέχειας. Οι σχάρες της CM είναι επίσης κατάλληλες για κλειστούς χώρους και για την κατασκευή μη αγώγιμων επιφανειών διέλευσης πεζών και διηλεκτρικών συνδέσμων, ενώ διατίθενται και σε προσυναρμολογημένη εκδοχή που είναι εξαιρετικά εύκολη στην εγκατάσταση. Επιπλέον διαθέτουμε κεκλιμένες και κατακόρυφες σκάλες. Όλα τα προϊόντα μας κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα UNI EN ISO 14122 – 1,2,3,4 για την ασφάλεια στον εργασιακό χώρο. ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 • Ανοιχτές σχάρες – τετράγωνο πλέγμα
 • Καλυμμένες σχάρες
 • Διάδρομοι από FRP
 • Επιστρώσεις δρόμων από FRP
 • Πλαίσια και γωνίες στερέωσης από FRP
 • Ανοιχτές σχάρες – ορθογώνιο πλέγμα
 • Σκαλοπάτια
 • Σταθερές κατακόρυφες σκάλες από FRP
 • Επιστρώσεις πεζοδρόμων από FRP
 • Ανοιχτές σχάρες – πυκνό πλέγμα τύπου “micromesh”
 • Περιφράξεις από FRP
 • Σκάλες από FRP
 • Αγωγοί ομβρίων από FRP

 

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για δελτία τεχνικών χαρακτηριστικών και περισσότερες πληροφορίες.

Περισσότερες Πληροφορίες

 

Αντιπροσωπείες για Ελλάδα & Κύπρο


Κατάλογος

pdf

Στοιχεία Επικοινωνίας

© 2021 CMaterials