Μονάδες επεξεργασίας λυμάτων

Μονάδες επεξεργασίας λυμάτων


Οι μονάδες επεξεργασίας λυμάτων χαρακτηρίζονται από έντονη υγρασία, απότομες μεταβολές θερμοκρασίας, σχηματισμό πάγου, παρουσία διαβρωτικών ουσιών (υδρόθειο, αμμωνία, οργανοθειούχες ενώσεις, ανηγμένες οργανοθειούχες ενώσεις, αμίνες, ινδόλες και σκατόλες, πτητικά λιπαρά οξέα), ιξώδεις ουσίες και βιολογική αναπαραγωγή μικροοργανισμών και ζιζανίων. Χάρη στην αντοχή τους στη διάβρωση, την υγρασία, τις χαμηλές θερμοκρασίες και τις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας, τα προϊόντα της CM αποτελούν την ιδανική λύση στα παραπάνω προβλήματα. Οι σχάρες μας κατασκευάζονται σύμφωνα με το πρότυπο DIN 25437 – 3, ενώ μπορούν επίσης να διατεθούν σε αντιολισθητική εκδοχή σύμφωνα με το πρότυπο DIN 51130, για μέγιστη ασφάλεια των χειριστών. Επιπλέον, διαθέτουμε κιγκλιδώματα για την προστασία του προσωπικού που εκτελεί εργασίες σε χώρους όπου υπάρχουν δεξαμενές διαφόρων ειδών (δεξαμενές καθίζησης, επίπλευσης, συλλογής άμμου, ελαιοδιαχωριστήρες, διαυγαστήρες, δεξαμενές ενεργοποιημένης ιλύος, συμπυκνωτές, δεξαμενές αποστείρωσης). Όλα τα προϊόντα μας είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα πρότυπα UNI EN ISO 14122 – 1,2,3,4 σχετικά με την ασφάλεια στο χώρο εργασίας, ενώ διαθέτουμε και σκάλες για σταθμούς επιθεώρησης με πιστοποίηση CE σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 14396. Η λύση της CM στο πρόβλημα των βιο-αερολυμάτων που παράγονται κατά τη διάρκεια των διαφόρων σταδίων επεξεργασίας λυμάτων και διαχέονται στο περιβάλλον, είναι οι καλυμμένες σχάρες μας οι οποίες έχουν μονωτικές ιδιότητες. Οι σχάρες αυτές κατασκευάζονται από υλικά με διηλεκτρικές ιδιότητες και διαθέτουν πιστοποίηση άριστης μονωτικής λειτουργίας σύμφωνα τα πρότυπα EN 61340-2.3 και IEC 61340-4-5 για την ηλεκτρική ασφάλεια.


 

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για δελτία τεχνικών χαρακτηριστικών και περισσότερες πληροφορίες.

Περισσότερες Πληροφορίες

 

Αντιπροσωπείες για Ελλάδα & Κύπρο


Κατάλογος

pdf

Στοιχεία Επικοινωνίας

© 2024 CMaterials