Προφίλ για άλλες χρήσεις

Προφίλ για άλλες χρήσεις

Τα χαρακτηριστικά που εμφαίνονται στους πίνακες παρακάτω χρησιμοποιούνται ως σημεία αναφοράς και αντιστοιχούν σε στάνταρ προϊόντα, τα οποία δεν είναι πιστοποιημένα αλλά βασίζονται στην εμπειρία μας. Οι αξίες που εμφαίνονται στους τεχνικούς καταλόγους προέκυψαν από τεστ κατεύθυνσης των ινών. Στάνταρ μήκος: 6 m  

 

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για δελτία τεχνικών χαρακτηριστικών και περισσότερες πληροφορίες.

Περισσότερες Πληροφορίες

 

Αντιπροσωπείες για Ελλάδα & Κύπρο


Κατάλογος

pdf

Στοιχεία Επικοινωνίας

© 2024 CMaterials