Αγώγιμες καλουπωμένες σχάρες

Αγώγιμες καλουπωμένες σχάρες

Πιθανές εφαρμογές

Βιομηχανία χημικών
Βιομηχανία γαλβανισμού
Βιομηχανία εξόρυξης
Τομέας ναυπηγικής
Μεταποιητική βιομηχανία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για δελτία τεχνικών χαρακτηριστικών και περισσότερες πληροφορίες.

Περισσότερες Πληροφορίες

 

Αντιπροσωπείες για Ελλάδα & Κύπρο


Κατάλογος

pdf

Στοιχεία Επικοινωνίας

© 2024 CMaterials