Προφίλ για άλλες χρήσεις (53R)

Τεχνικός Πίνακας
Διαστάσεις(mm)
Χρώμα
Βάρος kg/m

80 x 50 x 5
Γκρι
2,00

85 x 25 x 3
Γκρι
1,10

58 x 25 x 3
Γκρι
0,80

Κωδικός: 53R
 

 

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για δελτία τεχνικών χαρακτηριστικών και περισσότερες πληροφορίες.

Περισσότερες Πληροφορίες

 

Αντιπροσωπείες για Ελλάδα & Κύπρο


Κατάλογος

pdf

Στοιχεία Επικοινωνίας

© 2021 CMaterials