Οδηγός επιλογής του κατάλληλου τύπου σχάρας FRP-GRP

Οδηγός επιλογής του κατάλληλου τύπου σχάρας FRP-GRP


Στη σελίδα αυτή θα βρείτε έναν πολύτιμο οδηγό για την επιλογή της σχάρας FRP – GRP που είναι η πιο κατάλληλη για τη χρήση που θέλετε. Στον ακόλουθο πίνακα, οι σχάρες κατατάσσονται ανάλογα με τα φορτία που μπορούν να αντέξουν.

 
 
ΦΟΡΤΙΟ

 
150 - 400 kg
400 - 1000 kg
1000 - 2000 kg
2000 - 4000 kg

Στηρίγματα
 
 
 

Πάνω από 30 cm
 
 

Πάνω από 60 cm

Υποστήριξη: 70 - 90 cm
 

Υποστήριξη: 90 - 120 cm
 
 

 

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για δελτία τεχνικών χαρακτηριστικών και περισσότερες πληροφορίες.

Περισσότερες Πληροφορίες

 

Αντιπροσωπείες για Ελλάδα & Κύπρο


Κατάλογος

pdf

Στοιχεία Επικοινωνίας

© 2024 CMaterials