Αγώγιμες / Αντιστατικές καλουπωμένες σχάρες

 

Αγώγιμες / Αντιστατικές καλουπωμένες σχάρες

Η CMaterials διαθέτει μία σειρά από σχάρες υψηλής απόδοσης, που είναι κατάλληλες για χρήση σε συγκεκριμένους χώρους μεγάλων τεχνικών απαιτήσεων. Οι σχάρες από υαλόνημα της CMaterials διατίθενται σε δύο διαφορετικές εκδοχές, την αγώγιμη και την αντιστατική/ απορροφητική. Ο έλεγχος της ανεπιθύμητης συσσώρευσης στατικού ηλεκτρισμού στην ένδυση και τον εξοπλισμό του προσωπικού είναι απαραίτητος σε χώρους ελεγχόμενων επιπέδων στατικού ηλεκτρισμού (δηλαδή σε χώρους ESD – ηλεκτροστατικής εκκένωσης), όπως για παράδειγμα στους τομείς χημικών και πετροχημικών, εκρηκτικών, ηλεκτρονικών και φαρμακευτικών προϊόντων, προκειμένου να εμποδίζεται η συσσώρευση στατικού ηλεκτρισμού. Οι σχάρες αυτές είναι ιδανικές για χώρους ATEX (εκρηκτικής ατμόσφαιρας – σύμφωνα με την Οδηγία 94/9/EC σχετικά με εξοπλισμό που προορίζεται για χρήση σε πιθανώς εκρηκτικές ατμόσφαιρες), για τον τομέα της ναυπηγικής και για περιοχές που χαρακτηρίζονται από την παρουσία ηλεκτρικών πεδίων.

Οι αγώγιμες / αντιστατικές σχάρες που διαθέτει η CMaterials είναι δύο τύπων:

• Αιθάλης

• Σειράς "ESD", με φινίρισμα πολυεστερικό και αιθάλης  

Τύποι Προϊόντων

Αγώγιμες καλουπωμένες σχάρες

Αντιστατικές σχάρες σειράς ESD

 

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για δελτία τεχνικών χαρακτηριστικών και περισσότερες πληροφορίες.

Περισσότερες Πληροφορίες

 

Αντιπροσωπείες για Ελλάδα & Κύπρο


Κατάλογος

pdf

Στοιχεία Επικοινωνίας

© 2024 CMaterials