Μονάδες επεξεργασίας ύδατος

Μονάδες επεξεργασίας ύδατος


Τα προϊόντα της CM από ίνες γυλιού είναι ιδανικά για ευρεία γκάμα εφαρμογών σε μονάδες επεξεργασίας νερού, που χαρακτηρίζονται από την παρουσία χλωρίνης, υγρασίας, χαμηλών θερμοκρασιών καθώς και από απότομες αλλαγές θερμοκρασίας. Συγκεκριμένα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές εισροής και επεξεργασίας νερού (σε μονάδες όπου το νερό διέρχεται επεξεργασία ώστε να καταστεί κατάλληλο για χρήση από τον άνθρωπο), διανομής νερού (αγωγούς λυμάτων, οπές εξαερισμού, υδραυλική διακοπή ή αποκοπή, χώρους αποθήκευσης, ανυψωμένα ή υπόγεια περάσματα), καθώς και κατασκευές για δεξαμενές που προορίζονται για αστική χρήση και διανομή νερού. Τα προϊόντα μας είναι επίσης κατάλληλα για διάφορες επιφάνειες διέλευσης πεζών, διαδρόμους, κιγκλιδώματα, σκάλες (κεκλιμένες και κατακόρυφες), κλειστούς χώρους και πύλες. Οι σχάρες μας έχουν άριστες μονωτικές ιδιότητες και πληρούν όλες τις προϋποθέσεις των προτύπων ηλεκτρικής ασφάλειας 61340-2.3 και IEC 61340-4-5. Οι σχάρες μας κατασκευάζονται επίσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN 25437-3 και μπορούν να διατεθούν σε αντιολισθητική εκδοχή σύμφωνα με το πρότυπο DIN 51130. Για τη μέγιστη ασφάλεια των χειριστών, παρέχουμε επίσης κιγκλιδώματα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση εργασιών σε υπερυψωμένα σημεία όπου υπάρχουν δεξαμενές. Επιπλέον, διαθέτουμε διαδρόμους με εξαιρετικά πυκνό πλέγμα (τύπου “micromesh” ή “heel proof”), που πληρούν τις προϋποθέσεις των πιο αυστηρών σχετικών κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα προϊόντα μας κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα UNI EN ISO 14122 – 1,2,3,4 σχετικά με την ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Οι σκάλες που διαθέτουμε για σταθμούς επιθεώρησης φέρουν πιστοποίηση CE και πληρούν τις προϋποθέσεις του προτύπου UNI EN 14396. Τέλος, διαθέτουμε σκάλες κατάλληλες για χρήση σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας πόσιμου ύδατος, οι οποίες φέρουν πιστοποίηση ACS (“Attestation de conformité sanitaire” – “Πιστοποίηση υγειονομικής συμβατότητας”, που είναι η επίσημη πιστοποίηση που χορηγεί η Γενική Υγειονομική Διεύθυνση της Γαλλίας).


 

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για δελτία τεχνικών χαρακτηριστικών και περισσότερες πληροφορίες.

Περισσότερες Πληροφορίες

 

Αντιπροσωπείες για Ελλάδα & Κύπρο


Κατάλογος

pdf

Στοιχεία Επικοινωνίας

© 2024 CMaterials