Εκθέσεις

TEST REPORTS

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ


CENTRO CERAMICO – Κέντρο Έρευνας και Δοκιμών για τη βιομηχανία κεραμικής.

Μέθοδος δοκιμών:  DIN 51130. Καθορισμός αντίστασης στην ολίσθηση (για πεζούς). Αριθμός έκθεσης:

4936/03 -  καλυμμένο φινίρισμα (COVERED) 4937/03 -  φινίρισμα τύπου “μηνίσκου” (MENISCUS) 4939/03 -  φινίρισμα λείας επιφάνειας (SMOOTH 5782/03 -φινίρισμα χαλαζία (QUARTZ)
Ημερομηνία έκδοσης: 21/11/2003
Αποτελέσματα δοκιμών:

COVERED, MENISCUS, QUARTZ: R13 SMOOTH: R10 


Εθνικό Ινστιτούτο Δημοσίων Κτιρίων και Δημοσίων Έργων της Σλοβενίαςσχάρες από ενισχυμένη πολυεστερική ρητίνη

Μέθοδος δοκιμών: BS 7976-2. Τεστ εκκρεμούς για τη μέτρηση της αντιολισθηρότητας (Pendolum Test) (για διέλευση πεζών και οχημάτων) Δείγματα: μηνίσκος (meniscus), χαλαζίας σε μηνίσκο (quartz on meniscus) και σχάρες με φινίρισμα καλυμμένης επιφάνειας Αριθμός έκθεσης : P 589/09-480-1 Ημερομηνία έκδοσης: 23/01/2012

SM 480-2: κατάλληλη για χώρους διέλευσης πεζών και οχημάτων

SM 480-3: κατάλληλη για χώρους διέλευσης πεζών και οχημάτων SM 480-4: κατάλληλη για χώρους διέλευσης πεζών και οχημάτων

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΑΠΟΣΒΕΣΗΣ


Εργαστήριο Πρόληψης Πυρκαγιάς Α.Ε. (LAPI - Laboratorio Prevenzione Incendi s.p.a.)

Μέθοδος δοκιμών: ASTM D635. Πρότυπη μέθοδος δοκιμών για τον ρυθμό καύσης και/ ή το μέγεθος και το χρόνο καύσης υλικών από πλαστικό σε οριζόντια θέση.   Αριθμός έκθεσης : 1335 .0AS0060/08
Ημερομηνία έκδοσης: 17/10/2008 Αποτελέσματα δοκιμών: “Πιστοποίηση (ASTM D 635 -06 για 11.1.9) Σύμφωνα με το ASTM D 635-06 για 11.1.9, σημειώνεται ότι σε κανένα από τα δείγματα που υποβλήθηκαν σε δοκιμή, το μέτωπο φλογών δεν φτάνει ή ξεπερνά το όριο αναφοράς των 25 mm, οπότε το διανυθέν χρονικό διάστημα και το μήκος καύσης δεν αναφέρονται”.

Εργαστήριο Πρόληψης Πυρκαγιάς Α.Ε. (LAPI - Laboratorio Prevenzione Incendi s.p.a.)

Μέθοδος δοκιμών: UL 94 (USA). Δοκιμή αναφλεξιμότητας πλαστικών υλικών για εξαρτήματα συσκευών και μηχανημάτων.   Αριθμός έκθεσης: 889.0UL0010/2000   Ημερομηνία έκδοσης: 18/12/2000   Αποτελέσματα δοκιμών: “ Σύμφωνα με την πιστοποίηση UL 94 8 20 mm κατακόρυφου τεστ καύσης V-0, V-1, ή V-2, απονέμεται το V-0 (v – μηδέν)".

Εθνικό Ινστιτούτο Δημοσίων Κτιρίων και Δημοσίων Έργων της Σλοβενίαςσχάρες από ενισχυμένη πολυεστερική ρητίνη  

Μέθοδος δοκιμών: EN-ISO 9239-1. Αντίδραση στη φωτιά   Αριθμός έκθεσης : P 0589/09-530-3   Ημερομηνία έκδοσης: 15/02/2011   Αποτελέσματα δοκιμών: Αντίδραση στη φωτιά-διαβάθμιση: Bfl-s1 “Η διαβάθμιση αυτή ισχύει για αντιπυρικές σχάρες από FRP τύπου SCH 38/38_IFR και για όλες τις σχάρες από το ίδιο υλικό, του ίδιου ή μικρότερου πάχους και του ίδιου ή πιο αραιού πλέγματος, όπως περιγράφονται στη διάταξη 2.2.”  


Εθνικό εργαστήριο μετρολογίας και δοκιμών (LNE - Laboratoire national de métrologie et d'essais) - (Γαλλία)

Μέθοδος δοκιμών: N FP 92-503. Αντίδραση στη φωτιά   Αριθμός έκθεσης: J091105 CEMATE1   Ημερομηνία έκδοσης: 17/11/2008   Αποτελέσματα δοκιμών: Διαβάθμιση N FP 92-507   M1 Άφλεκτο


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ OMEGA POINT (OMEGA POINT LABORATORIES)  

Μέθοδος δοκιμών: ASTM E84-98. Αντιπυρικά χαρακτηριστικά επιφάνειας δομικών υλικών   Αριθμός έκθεσης: 16040 – 104835   Ημερομηνία έκδοσης: 17/05/1999   Αποτελέσματα δοκιμών: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Υλικό δοκιμής:                        Σχάρα FRP, Πλέγμα 40x40 mm, Πάχος 8x38 mm με                                          αντιολισθητική επιφάνεια SCH 4038   Πρότυπο δοκιμής:                    Η δοκιμή διενεργήθηκε με τη μέθοδο του προτύπου                                            ASTM E84-98 για αντιπυρικά χαρακτηριστικά                                                     επιφάνειας δομικών υλικών (ANSI 2.5, NFPA 255,                                             UBC 8-1, UL 723)   Ημερομηνία δοκιμής:               17 Μαΐου 1999   Η δοκιμή ζητήθηκε από:          M.M. SRL   Αποτελέσματα δοκιμής:           ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΦΛΟΓΑΣ      = 20 ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ                        = 400     omega point 2

ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ


ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΣΧΑΡΕΣELECTRA SISTEMI – Εργαστήριο ηλεκτρικών μετρήσεων. Δοκιμές προϊόντων από FRP

Μέθοδος δοκιμών: EN 61340-2.3. Ηλεκτρική αντίσταση επιφάνειας και όγκου.   Αριθμός έκθεσης: N° 603/12.2011   Ημερομηνία έκδοσης: Δεκέμβριος 2011     Αποτελέσματα δοκιμών: Ηλεκτρική αντίσταση και αντοχή επιφανειών Rs και εγκάρσιων Rt με δοκιμαστική τάση 500 και 1000 Volt. Από τις δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν, αποδείχθηκε ότι το δείγμα διαθέτει υψηλή επιφανειακή ηλεκτρική αντίσταση και εγκάρσια αντίσταση σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας, και κατατάσσεται ως άριστος μονωτής.  

proprieta elettriche 1, esito test


ΑΓΩΓΙΜΕΣ ΣΧΑΡΕΣ

ELECTRA SISTEMI – Εργαστήριο ηλεκτρικών μετρήσεων. Δοκιμές προϊόντων από FRP αιθάλης Μέθοδος δοκιμών: EN 61340-2.3. Ηλεκτρική αντίσταση επιφάνειας και όγκου.   Αριθμός έκθεσης: 481/12.2008   Ημερομηνία έκδοσης: Δεκέμβριος 2008   Αποτέλεσμα δοκιμής: “Επιφανειακή αντίσταση και εγκάρσια αντίσταση με δοκιμαστική τάση 10 Volt c.c. Από τις δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν, αποδείχθηκε ότι τα δείγματα έχουν εξαιρετικά χαμηλή επιφανειακή αντίσταση και εγκάρσια αντίσταση και κατατάσσονται ως άριστοι αγωγοί”.

ΜΗ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΣΧΑΡΕΣ (ΣΕΙΡΑ ESD)   ELECTRA SISTEMI – Εργαστήριο ηλεκτρικών μετρήσεων. Δοκιμές σε σχάρες από FRP της σειράς «ESD LINE» που κατασκευάζονται από πολυεστερική ρητίνη αιθάλης και ανόργανα συστατικά.

Μέθοδος δοκιμής: EN 61340-2.3. Ηλεκτρική αντίσταση επιφάνειας και όγκου.   Έκθεση δοκιμής : 699/05.2013: αντίσταση από σημείο σε σημείο σύμφωνα με τους κανόνες EN 1081 – EN 1815.   Ημερομηνία έκδοσης: Μάιος 2013   "Επιφανειακή ηλεκτρική αντίσταση από σημείο σε σημείο – από τις δοκιμές που διενεργήθηκαν, οι σχάρες από FRP της σειράς «ESD LINE» αποδείχθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις των κανόνων σχετικά με αντιστατικά απορροφητικά υλικά, που απαιτούν επιφανειακή ηλεκτρική αντίσταση > 7,5 x 105 Ω to < 1 x 109 Ω". 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ


ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΤΥΠΟΥΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ   Εργαστήριο της M.M. srl  

Κανόνας: Συμμόρφωση με το πρότυπο UNI EN ISO 14122:3-2003 – Ασφάλεια μηχανών – Κατασκευές μόνιμης πρόσβασης σε μηχανήματα - Μέρος 3: Σκάλες, πλατφόρμες και κιγκλιδώματα.   Αριθμός έκθεσης : 02/2013   Ημερομηνία έκδοσης: 02/02/2013   Αποτέλεσμα δοκιμής: ΘΕΤΙΚΟ  

ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΤΥΠΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ     Εργαστήριο της M.M. srl   Κανόνας: Συμμόρφωση με το πρότυπο UNI EN ISO 14122:3-2003 – Ασφάλεια μηχανών – Κατασκευές μόνιμης πρόσβασης σε μηχανήματα – Μέρος 3: Σκάλες, πλατφόρμες και κιγκλιδώματα.   Αριθμός έκθεσης : 03/2013   Ημερομηνία έκδοσης: 25/02/2013   Αποτέλεσμα δοκιμής: ΘΕΤΙΚΟ    


ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ   Εθνικό Ινστιτούτο Δημοσίων Κτιρίων και Δημοσίων Έργων της Σλοβενίας – σχάρες από ενισχυμένη πολυεστερική ρητίνη   Κανόνας: δοκιμές σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κώδικες και τα πρότυπα DIN 24537-3     Αριθμός έκθεσης: M_589_09_650_1   Ημερομηνία έκδοσης: 01/09/2011   Αποτέλεσμα δοκιμής:   "5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Μετά από σύγκριση των εκτιμώμενων υποθετικών φορτίων των σχαρών με τις ακόλουθες προδιαγραφές: SCH 40/38_ISO, SCH 50/38_ISO in SCH 38/25_IFR και των επιτρεπτών φορτίων που έχουν δηλωθεί στους τεχνικούς καταλόγους του κατασκευαστή που περιλαμβάνονται στα σχετικά παραρτήματα, συμπεραίνουμε ότι τα δηλωθέντα επιτρεπτά φορτία είναι αποδεκτά και εντός των νόμιμων ορίων".

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΗΡΑΝΣΗ


 

CATAS – Ιταλικό Ινστιτούτο έρευνας και δοκιμών για τον τομέα ξύλινων κατασκευών και επίπλων Μέθοδος δοκιμής: UNI EN ISO 9142/04 – Έκθεση σε κύκλους ζέστης, κρύου και υγρασίας   Αριθμός δοκιμής: 83854/2   Ημερομηνία έκδοσης: 06/09/2007   Αποτέλεσμα δοκιμής:
Αριθμός κύκλων Παρατηρήσεις
21 Δεν παρουσιάστηκαν ελαττώματα
     
     
       

 

CATAS – Ιταλικό Ινστιτούτο έρευνας και δοκιμών για τον τομέα ξύλινων κατασκευών και επίπλων Μέθοδος δοκιμής: ASTM G 154-06 – λάμπα UV παραγωγής τεχνητών καιρικών συνθηκώνΑριθμός έκθεσης: 83854/1Ημερομηνία έκδοσης: 26/09/2007  Αποτέλεσμα δοκιμής:
Χρόνος έκθεσης (ώρες) Εκτίμηση κλίμακας γκρίζου Παρατηρήσεις
1500 5 Δεν παρουσιάστηκαν ελαττώματα

Εθνικό Ινστιτούτο Δημοσίων Κτιρίων και Δημοσίων Έργων της Σλοβενίας – σχάρες από ενισχυμένη πολυεστερική ρητίνη   Δοκιμές που διενεργήθηκαν: ανάλυση σύνθεσης, επιφανειακές ιδιότητες και ηλεκτρική μηχανική απόδοση.   Αριθμός έκθεσης: P 589/09-460-1   Ημερομηνία έκδοσης: 20/09/2010   Αποτέλεσμα δοκιμής: "Από τις δοκιμές προέκυψε ότι η διάρκεια ζωής των καλουπωμένων σχαρών χωρίς κάλυμμα είναι έως 20 ετών και των σχαρών με κάλυμμα έως και 10 ετών"  

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ


DSM – προμηθευτής ρητίνης. Έκθεση συμπεριφοράς υλικών από ενισχυμένο πλαστικό σε χαμηλές θερμοκρασίες Ημερομηνία έκδοσης: 16/01/2013 Συμπεράσματα: Η θερμοσκληρυνόμενη ρητίνη – που χρησιμοποιείται ευρύτατα, λόγω της ευκολίας επεξεργασίας της και της ανταγωνιστικής της τιμής – επειδή είναι ακόρεστος πολυεστέρας και εποξειδική ρητίνη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή εξαρτημάτων που λειτουργούν σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των μηδέν βαθμών Κελσίου, χωρίς να παρουσιάζει προβλήματα ευθραυστότητας “Για κατασκευές που λειτουργούν σε θερμοκρασίες μέχρι και -30°C, δεν υπάρχουν σημαντικά θέματα σχεδιασμού/ τεχνικά προβλήματα (για βιομηχανικές εφαρμογές, όπως αγωγοί και δεξαμενές)”.

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΝΕΡΟ


DSM – προμηθευτής ρητίνης 

Έκθεση χημικής αντίστασης των ισοφθαλικών ρητινών στο θαλασσινό νερό. Ημερομηνία έκδοσης: 04/07/2013 Συμπεράσματα: οι ισοφθαλικές ρητίνες που είναι βυθισμένες σε θαλασσινό νερό επί 10 χρόνια, ακόμη και στους 50°C, δεν εμφανίζουν μειωμένες μηχανικές και χημικές ιδιότητες.

ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ


CSI Spa – Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων και Δοκιμών Μέθοδος δοκιμής: ISO 834 – Αντοχή στη φωτιά Αριθμός έκθεσης: CF 02/003/95 Ημερομηνία έκδοσης: 10/02/1995 Αποτέλεσμα έκθεσης: αντοχή 15 λεπτών


 

 

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για δελτία τεχνικών χαρακτηριστικών και περισσότερες πληροφορίες.

Περισσότερες Πληροφορίες

 

Αντιπροσωπείες για Ελλάδα & Κύπρο


Κατάλογος

pdf

Στοιχεία Επικοινωνίας

© 2024 CMaterials