Σχάρες με ισοφθαλική ρητίνη

Σχάρες με ισοφθαλική ρητίνη

Πιθανές εφαρμογές

Μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων
Βιομηχανία χημικών
Βιομηχανία γαλβανισμού
Βιομηχανία εξόρυξης
Μεταποιητική βιομηχανία
 

 

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για δελτία τεχνικών χαρακτηριστικών και περισσότερες πληροφορίες.

Περισσότερες Πληροφορίες

 

Αντιπροσωπείες για Ελλάδα & Κύπρο


Κατάλογος

pdf

Στοιχεία Επικοινωνίας

© 2024 CMaterials